Mountainduck`S Wild One For Shetoll (Milla)

Milla er ei frøken som er med på det meste, så lenge hun kan være sammen med meg er hun fornøyd. Hun er ikke veldig glad i å være alene da hun er ett selskapsdyr.

Hjemme er hun roligheten selv. å ligger gjerne rundt nakken min eller helt inntil meg så lenge hun får lov. men hun kan også legge seg å sove på gulvet. Men jeg må innrømme at å ha en ekstra nakkestøtte har ikke gjort meg noe. ;) 

Når vi er ute å skal "jobbe" er hun PÅ. Hun er samarbeidsvillig, lettlært, ønsker å "please" fører.  Man kan se på Milla at hun trives når hun får jobbet, om det er Jakttrening, spor, rally lydighet eller vanlig lydighet. Hun trives i jobben hun får utdelt. 

Vi konkurrerte noe når hun var rundt 1 år, men da var hodet så umodent ennå så kom ikke så langt, og det siste året har jeg holdt på med studier å da har det desverre gått ut over konkurranse treningen med hundene. 

Hun kan oppfattes som myk av fremmede da hun ikke er den første som kommer å hilser på, men hun heller må se deg "ann" på avstand, men når hun først kommer er hun den mest hengivende, kosete og fantastiske hunden å det er ikke vanskelig å bli glad og sjarmert av henne.

De fleste blir sjarmert av sjarmen hennes og væremåten da hun har ett blikk kontakt som er vanskelig å si "nei" til.

 

Milla är en tjej som är en med av de mesta, så länge hon kan vara med mig är hon lycklig. Hon är inte särskilt förtjust i att vara ensam när hon är ett husdjursdjur.

Hemma är hon lugn själv. att ligga nära min nacke eller helt till mig så länge hon är tillåten. men hon kan också sova på golvet. Men jag måste erkänna att ha en extra huvudstöd har inte gjort mig någonting. ;)

När vi är ute till "jobba" är hon på. Hon är kooperativ, lärd, vill "leda" bly. Man kan titta på Milla att hon trivs när hon får jobbet, oavsett om det är jakt, spår, rally lydnad eller regelbunden lydnad. Hon trivs i jobbet hon ges.

Vi tävlade något när hon var omkring 1 år, men då var huvudet så omåttligt men det kom inte så långt och det senaste året har jag studerat så tyvärr har det gått bortom tävlingsutbildningen med hundarna.

Hon kan uppfattas som mjuk av främlingar eftersom hon inte är den första att hälsa på, men hon måste se dig "ann" på avstånd, men när hon kommer först är hon den mest hängivna, snygga och fantastiska hunden att det inte är svårt att vara glad och charmad av henne.

De flesta av dem är charmade av sin charm och hur hon jobbar, när hon ser en titt som är svår att säga nej till.

 

Milla is a miss who is part of most, as long as she can be with me she is happy. She is not very fond of being alone when she is a pet animal.

At home she is the calm herself. to lie close to my neck or completely to me for as long as she is allowed. but she can also sleep on the floor. But I have to admit that having an extra headrest has not made me anything. ;)

When we are out to "work" she is ON. She is cooperative, taught, wants to "please" lead. One can look at Milla that she thrives when she gets the job, whether it is hunting, track, rally obedience or regular obedience. She thrives in the job she is given.

We competed something when she was around 1 year, but then the head was so immature yet so did not come so far, and in the last year I have studied studies so unfortunately it has gone beyond the competition training with the dogs.

She can be perceived as soft by strangers as she is not the first to greet, but she must see you "ann" at a distance, but when she first arrives she is the most devout, cuddly and amazing dog that it is not hard to be happy and charmed by her.

Most of them are charmed by her charm and the way she works, when she has a look that is hard to say "no" to.